top of page

Användarvillkor och policy

Hemsidesäkerhet

Vår hemsida skyddas av inbyggda säkerhetsfunktioner som följer de högsta branschstandarderna.

SSL-certifikat

Autentiserar hemsidans identitet och aktiverar en krypterad anslutning så att besökare (och webbläsare) vet att de kan lita på din hemsida.

 

Kryptering med TLS 1.3

Krypterar dina data med de senaste branschbetrodda protokollen så att besökarnas uppgifter skyddas.Vår partner använder TLS 1.3 för att lägga på ett extra säkerhetslager och hålla alla transaktioner på din hemsida privata.

 

DDoS-skydd

I en DDoS-attack översvämmas hemsidor med oönskad trafik och blir otillgängliga. Vår partner omdirigerar den skadliga trafiken så att hemsidan alltid är tillgänglig.

 

PCI-efterlevnad på nivå 1

Din hemsida följer de högsta globala standarderna för säkra onlinebetalningar oavsett vilken betaltjänstleverantör du använder.

 

Vid byte av enhet för administrativt arbete gällande TILT så säkerställer vi detta på lämpligaste nivå.

 

Vår partner tillhandahåller en centraliserad SaaS-tjänst och hemsideplattform. Det innebär att alla säkerhetsuppdateringar automatiskt tillämpas på vår hemsida.

ISO 27001- och 27018-certifiering

Vår partner följer branschens best practices för hantering av personuppgifter och säkerhetsrisker.

Vår partners team övervakar vår hemsida dygnet runt för att upptäcka eventuell misstänkt aktivitet och genomför kontinuerliga säkerhetsgranskningar av mjukvara.

Vår partner har samarbetat med en grupp experter för att säkerställa att deras verktyg och tjänster följer alla säkerhetsföreskrifter.

 

TILT genomför säkerhetsanalyser för att bekräfta att detta följs.

Personalsäkerhet

Vår personal ska kunna känna sig trygga och därav har vi några riktlinjer som skyddar vår personal vid möten, installation eller analyser.

  1. Vi accepterar inte att kunder frågar personal om personliga uppgifter såsom adress, telefonnummer, sociala medier, epost, mm

  2. Vi accepterar inte några trakasserier mot personal

  3. Vi accepterar inte hot eller våld mot personal

  4. Vi accepterar inte nedvärderande ord mot personal

Dessa punkter kan kommas att ändras eller bli påfyllda i framtiden och generellt så räcker sunt förnuft i alla situationer utan att dessa punkter ska brytas.

 

Personal har rätt att tillfälligt fördröja en installation eller neka en installation utan att behöva redogöra för dig som kund om orsak ifall den individuelle personalen skulle känna sig obekväm eller liknande. TILT’s personal måste däremot redogöra för ansvarig om orsaken till att detta beslut begärs. Därefter går ansvarig igenom situationen för att avgöra ifall fortsatt arbete anses var lämpligt.

Betalning och ångerrätt

• Priset är ett engångsbelopp som betalas på plats efter utförd tjänst alternativ fakturering

• Ångerrätt i 30 dagar

• Support ingår i 90 dagar kostnadsfritt från betalningstillfället. Vid fakturering gäller supporten från det att betalningen är inkommen till oss.

• Uteblivna betalningar efter installation eller andra tjänster som kräver betalning definieras som stöld alternativt bedrägeri. Självklart går ärendet först och främst till inkasso. Är inte betalningen genomförd hos inkasso så går ärendet vidare till den myndighet som inkassobolaget anser kommer hantera ärendet lämpligast.

• Säkerhetsanalys av personuppgifter kommer att genomföras varje halvår för att säkerställa att vi har den mest lämpliga säkerheten för TILT som verksamhet men även för våra kunder.


• Du som kund behåller alltid rätten att tacka nej till tjänst.
• Du som kund behåller alltid rätten from installation tom 30 dagar att avsluta tjänsten. Nedmontering ingår i ångerrätten.
• Vid uppsägning så godtar vi detta endast per mail. Har mailet skickats då ångerrätten fortfarande är giltig så krävs intyg på detta då mail kan dröja innan det kommer in till oss. Detta för din trygghet och din garanti som kund gällande ångerrätten.
• Vår policy och villkor kan komma att ändras i framtiden. Vid godkännande så är det våra befintliga villkor som gäller.

Produkt- och användarsäkerhet

 

Vi avråder starkt att direkt lagra känslig och finansiell data på våra produkter såsom känsliga telefonnummer eller personuppgifter.

 

Vi rekommenderar inte att under några omständigheter på egen hand programmera om, justera eller på något sätt manipulera våra produkter då det kan finnas en risk att produkten slutar fungera och/eller att känslig information kan hamna hos oönskade användare. Vi ersätter inte produkten, eventuell förlust eller tar ansvar för att känslig information har läckt ut till obehöriga individer om eget försök att manipulera produkten har begåtts.

 

Vi rekommenderar inte att produkter som ska användas av flera personer har blivit programmerade med känslig information. Ni som kund har ett eget ansvar att informera oss innan installation är genomförd ifall

  1. Flera ska använda produkten

  2. Vad för information som ska finnas på produkten

  3. Vad produkten ska användas till samt hur den ska användas

  4. Du som kund ansvarar för att du och/eller obehöriga manipulerar eller försöker manipulera din produkt.

bottom of page